محصولات روزمونت

روزمونت با افتخار گسترده‌ترین مجموعه‌ای از محصولات اندازه‌گیری فشار را برای کاربردهای فشار، جریان و سطح ارائه می‌کند.

ترانسمیتر فشار روزمونت

ترانسمیتر فشار

ترانسمیترهای فشار روزمونت دستگاه‌هایی هستند که برای نظارت بر فشار دیفرانسیل، مطلق و گیج در فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شوند.

ترانسمیتر اختلاف فشار روزمونت

ترانسمیتر اختلاف فشار

یکی از ابزارهایی که به عنوان ابزار کمکی در اندازه گیری و مقایسه فشار در سیستم های مختلف به کار برده می شود، ترانسمیتر اختلاف فشار است.

ترانسمیتر دما روزمونت

ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما روزمونت یکی از محصولات سنجش درجه حرارت در سیستمهای صنعتی و پالایشگاهی و انتقال آن به اتاق کنترل است.

فلومتر روزمونت

فلومتر دما

فلومتر روزمونت که فلو ترانسمیتر یا دبی سنج نیز نامیده می شود، یا دبی سنج روزمونت وسیله ای برای اندازه گیری حجم مواد عبوری نسبت به زمان است.