فلومتر روزمونت

فلومتر روزمونت که فلو ترانسمیتر یا دبی سنج نیز نامیده می شود، یا دبی سنج روزمونت وسیله ای برای اندازه گیری حجم مواد عبوری نسبت به زمان است. باخبر بودن از میزان جریان و فلو عبوری سیالات مثل گاز یا نفت در بیشتر صنایع و به خصوص در صنعت پتروشیمی و نفت بسیار حائز اهمیت می باشد. اندازه گیری دقیق جریان سیال عبوری در فرآیند ها به این دلیل که در واقع جرم ماده مصرفی را نشان می دهد، برای کنترل دقیق فرآیند و همچنین موارد مالی آن بسیار تاثیر گذار است. فلومتر روزمونت یکی از ابزار های سنجش دقیق برای محاسبات مختلف است و نتایج آن در سیستم های لوله کشی و گزارش سرعت جریان کاربرد بسیار زیادی دارد.

اندازه‌گیری
کنترل
کاربردی بودن
دقت
فلومتر روزمونت