ترانسمیتر اختلاف فشار روزمونت

یکی از ابزارهایی که به عنوان ابزار کمکی در اندازه گیری و مقایسه فشار در سیستم های مختلف به کار برده می شود، ترانسمیتر اختلاف فشار است. این ترانسمیترها در حقیقت فشار را اندازه گیری می کنند و مکانیزم عملکرد آنها با ترانسمیتر فشار یا حتی فشارسنج معمولی تفاوت ندارد. اما چیزی که باعث تفاوت آنها می شود این است که در این ابزارها اختلاف فشار در دو نقطه اندازه‌گیری می‌شود و تحت عنوان فشار تفاضلی بین دو سیستم گزارش می شود. در حال حاضر برندهای مختلفی از ترانسمیتر اختلاف فشار در بازار ایران وجود دارد که می‌توان به معروف ترین آنها یعنی ویکا، یوکوگاوا و رزمونت اشاره کرد و برخی دیگر از شرکت ها هم در این زمینه وجود دارند.

اندازه‌گیری
مقایسه
دقت
کارایی
ترانسمیتر اختلاف فشار روزمونت