.

گواهی مواد.


این شرکت در جهت تضمین دقت، کیفیت و قابلیت اعتماد، تمامی تجهیزات ابزاردقیق کمپانی EMERSON - ROSEMOUNT را به اداره کالیبراسیون متالوژی ارجاع و پس از صدور گواهی نامه معتبر به منظور کسب رضایت کارفارمایان محترم ارائه می‌نمایند.